17 tikros Bažnyčios ypatybių

1. Kristus įkūrė Bažnyčią (Efeziečiams 4:11-14)
2. Tikra Bažnyčia turi vadintis Jėzaus Kristaus vardu (Efez. 5:23)
3. Tikra Bažnyčia turi būti pastatyta ant Apaštalų ir Pranašų pamato (Efez. 2:19-20)
4. Tikra Bažnyčia turi turėti tokią pat organizaciją, kaip Kristaus Bažnyčia (Efez. 4:11-14)
5. Tikra bažnyčia turi pareikšti dievišką galią (Žydams 4:4-10)
6. Tikra bažnyčia turi turėti neapmokamą dvasininkiją (Ap.d. 20:33-34; Jono 10:11-13)
7. Tikra bažnyčia turi krikštyti panėrimu į vandenį (Mato 3:13-16)
8. Tikra bažnyčia turi suteikti Šventosios Dvasios dovaną rankų uždėjimu (Apaštalų darbų 8:14-17)
9. Tikroje bažnyčioje turi būti dieviškas gydymas (Morkaus 3:14-15)
10. Tikra bažnyčia turi mokyti, kad Dievas ir Jėzus yra atskiri ir individualūs asmenys (Jono 17:11; 20:17)
11. Tikra bažnyčia turi mokyti, kad Dievas ir Jėzus turi kūnus iš mėsos ir kaulų (Luko 23:36-39; Ap.d. 1:9-11; Žydams 1:1-3)
12. Tarnautojai turi būti pašaukti Dievo (Žydams 4:4; Išėjimo 28:1; 40:13-16)
13. Tikra bažnyčia turi tvirtinti apreiškimą iš Dievo (Amoso 3:7)
14. Tikra bažnyčia turi būti misionierių bažnyčia (Mato 28:19-20)
15. Tikra bažnyčia turi būti atkurta bažnyčia (Ap.d. 3:19-20)
16. Tikra bažnyčia turi praktikuoti krikštą už mirusiuosius (1 Korintiečiams 15:16-29)
17. “Jūs pažinsite juos iš vaisių" (Mato 7:20)