Dešimt Prezidento Deivido O. Makėjaus (David O. McKay)

laimės taisyklių

  1. Formuok savo charakterį savikontrolės būdu.
  2. Per kūrybą ateina džiaugsmas, o per naikinimą -- liūdesys. Kiekvienas gyvas daiktas gali augti: pasaulį reikia naudoti išmintingai, kad vyktų sielos augimas.
  3. Daryk tuos dalykus, kuriuos sunku padaryti.
  4. Puoselėk kūrybingas mintis. Tai, apie ką mąstai, kai nėra apie ką mąstyti, parodo, kas tu iš tikrųjų esi.
  5. Daryk, ką gali geriausia, šią valandą, tada viskas seksis geriau sekančią.
  6. Būk teisingas su tais, kurie tavimi pasitiki.
  7. Melsk išminties, drąsos ir geros širdies.
  8. Įsiklausyk į Dievo tau siunčiamas žinias per įkvėpimą. Jei nuolaidžiavimas savo silpnybėms, pavydas, godumas ar nerimas slopina tuos atsakymus, melsk Viešpatį pašalinti šias kliūtis.
  9. Tikri draugai praturtina gyvenimą. Jei nori turėti draugų, pats būk draugu.
  10. Tikėjimas yra visų dalykų pamatas, taip pat ir laimės.

Improvement Era, 1951m. birželis, p.401